Giờ tàu chạy ca nô hòn Tằm

Giờ tàu chạy ca nô hòn Tằm theo lịch trình có sẳn

Cảng hòn Tằm đi ra đảo từ 8:00, 9:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00

Cảng đảo hòn Tằm về cảng hòn Tằm đất liền: 8:20, 9:20, 10:20, 11:20, 12:20, 13:20, 14:20, 15:20, 16:20

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.